juli 18, 2024

Werkt het 70:20:10 model ook voor jouw organisatie?

2 min gelezen

Kennisdeling en kennisontwikkeling is van groot belang voor een succesvolle en vitale organisatie. Iedere werknemer hoort een bepaald kennisniveau te hebben over de bezigheden binnen een organisatie of bedrijf, maar er zijn altijd mensen die ergens meer over weten dan anderen. Voor een vitale organisatie is het van belang dat de kennis niet blijft steken bij een paar individuen. In dit scenario heeft je organisatie een probleem wanneer deze werknemers vertrekken of met pensioen gaan. Kennisdeling en -ontwikkeling is hiervoor de oplossing. Hierbij is het belangrijk dat er enerzijds kennis wordt ontwikkeld binnen de organisatie, bijvoorbeeld door middel van scholing, onderzoek of instroom van nieuwe mensen. Daarnaast is het van groot belang dat deze kennis zo efficiënt mogelijk over de organisatie wordt verspreid, en dat zo veel mogelijk (relevante) werknemers ervan op de hoogte geraken. Deze combinatie maakt van je organisatie een lerende organisatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te laten vloeien van de één naar de ander. Denk bijvoorbeeld aan een lezing, een cursus of een vorm van mentorschap. Een interessante methode om kennisdeling mee te benaderen is het 70:20:10 model, ontwikkeld door Charles Jennings. Dit model zou ook voor uw organisatie van pas kunnen komen.

Het 70:20:10 model

Het organiseren van een adequate wijze van kennisdeling en -ontwikkeling in een organisatie is een grote opgave, zeker wanneer dit dient te gebeuren in een grote organisatie met honderden medewerkers. Het 70:20:10 model kan een goed handvat zijn om dit aan te vliegen en overzichtelijker te maken. Het model staat voor een bepaalde verdeling van de tijd waarin een werknemer kennis tot zich neemt en zichzelf ontwikkelt. 70% van de ontwikkeling van een werknemer vindt volgens dit model plaats via het dagelijks werk. Dit betekent dat de werknemer leert op de werkplek. 20% van hetgeen dat geleerd wordt geschiedt via coaching en feedback, bijvoorbeeld door een vorm van mentorschap of via een ervaren medewerker. Slechts 10% van het leren gaat via de ‘traditionele’ vormen van leren en ontwikkelen, namelijk via cursussen, lezingen en trainingen. Met dit model is het gemakkelijker om de opgave van kennisdeling in uw organisatie te begrijpen en mee te analyseren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u merkt dat er te veel wordt ingezet op de formele manieren van kennisdeling, en te weinig op coaching en feedback. Het is mogelijk om hulp in te roepen van gespecialiseerde bedrijven die met behulp van dit model een analyse en kennisontwikkelingsplan maken voor uw organisatie. Zo kan het 70:20:10 model een uitkomst zijn voor de kennisontwikkelingsopgave binnen úw organisatie.