april 21, 2024

Hoe word je beter in het managen van projecten

2 min gelezen

Wat zijn projecten?

Volgens het Project Management Institute is een project een tijdelijke onderneming met een vooraf bepaald begin en einde. Denk aan het ontwikkelen van een nieuwe website of de bouw van een nieuw huis bijvoorbeeld.

Elk project bestaat uit een reeks taken die uiteindelijk tot één enkel doel leiden. Projecten zijn in zekere zin altijd begrensd door drie factoren: de tijd, personen en middelen die je nodig hebt om een project tot een goed eind te brengen.

Een project bestaat bijna altijd uit vijf fases: De opstartfase, de projectplanning, de uitvoering, de opvolging en de nazorg. Elke fase bevat specifieke taken die je helpen de doelstellingen van je project te realiseren.

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement (of projectbeheer) is het planmatig beheren van één of meerdere projecten. In Projectmanagement voor Dummies omschrijft Stanley Portney het als volgt: projectmanagement is het proces van de begeleiding van je project vanaf het begin via de uitvoering tot aan de voltooiing ervan. Daarbij zijn drie basisonderdelen essentieel: de planning, organisatie en controle van een project.

Dit wordt gedaan door een projectmanager. Deze persoon is verantwoordelijk voor zowel de strategische planning van een project als de uitvoering. Eerst stippel je je project zorgvuldig uit, en bepaal je samen met de stakeholders de strategische doelstellingen. Vervolgens voer je de projectplanning uit en houd je de middelen (materialen, mensen, …) en beperkingen (scope, tijd, budget, ….) tijdens het project onder controle.

Belangrijke kanttekening: efficiënt projectmanagement vergt ook efficiënt taakmanagement. Projecten worden vaak opgedeeld in kleinere, beheersbare stukken (taken, activiteiten of milestones). Het succes van je project is grotendeels afhankelijk van de tijdige uitvoering van taken, dus worden taken vaak gerangschikt in functie van hun prioriteit en op een tijdlijn geplaatst. Om op schema te blijven, is het uiteraard belangrijk dat je de taken met de hoogste prioriteit eerst afhandelt. Als je na dit artikel nog steeds niet helemaal weet wat project management is kijk dan is naar een cursus projectmanagement of kijk bij learnit.nl voor nog meer cursussen.